Eksemplariske danske units

CLIL Open Online Learning

Abonner på projektets nyhedsbreve (på engelsk):

Hvert unit/enhed herunder beskriver det foreslåede niveau en bruger skal have og de 5 C'er, der anvendes i CLIL: Content (Indhold), Communication (Kommunikation), Cognition (Kognition), Competence (Kompetence) og Community (Samfund). Lær mere om CLIL og de fem C'er: http://www.languages.dk/clil4u/index.html

Jul i Danmark - traditioner og historie

Brugerens forventede sproglige niveau

A2-B1

Back to Top

Beskrivelse

En dansk familie fejrer jul. Vi følger forberedelserne til julen og møder danske traditioner og links til historie. Hjemmet er dekoreret til jul med "nisser". Familien pynter juletræet den 23. december, og vi møder også familien på julaften, som er det største julearrangement i Danmark. Efter julaften fejrer familie og venner jul med frokost på de to første juledage.

Clilstore enheden har links til sproglige opgaver (krydsord, blandede sætninger og find den rigtige særningshalvdel)

Back to Top

Indhold

Dette unit viser hvordan julen fejres i en typisk dansk familie med præsentationer af de traditioner, der har rødder, der starter fra de norrøne guder op til nutiden med julefrokoster.

Back to Top

Kommunikation

Brugerne lærer ordforråd om juletiden; f.eks. nisser, julekalender, kravlenisser og solhverv

Back to Top

Kognition

De studerende bruger forskellige kognitive færdigheder og udvikler både HOTS og LOTS. De studerende vil kunne sammenligne de sæsonbestemte traditioner fra år 1000 til nutidens traditioner, f.eks. at bringe trægrene ind for at fejre drejningen af solhjulet og for at fejre Odin (den øverste norrøne gud)

Back to Top

Kompetencer

Enheden er hovedsageligt lavet til at støtte læse og lyttekompetencer, indholdet vil give de studerende en historisk forståelse af juletraditionerne og således bringe historie og kultur med CLIL stilladsering egnet til forskellige læringssituationer.

Back to Top

Samfund

Fra begyndelsen af november begynder supermarkederne at pynte med julepynt, og allerede i den sidste uge af november tænder hver by i Danmark sit juletræ. Mange danskere forstår muligvis ikke rigtig de traditioner, der er involveret i festlighederne, så dette unit er målrettet til den danske befolkning såvel som indvandrerne. I Danmark har nogle af juletraditionerne også fundet vej til borgere fra andre religiøse samfund (især gaverne og pyntningen eks. med lysguirlander)

Back to Top

Gå til enheden: http://multidict.net/cs/8112

Statsministerens nytårstale 1. januar 2020

Brugerens forventede sproglige niveau

B1-B2

Back to Top

Beskrivelse

Der er i Danmark tradition for at statsministeren holder en nytårstale den 1. januar. Dette unit benytter statsministeren tale fra den 1/1-2020. Efter talens tekst er der indlagt en lille sproglig øvelse (en indsætningsøvelse lavet med https://learningapps.org/

Back to Top

Indhold

Video og tekst fra statsministerens nytårstale. Efter teksten er der en lille indsætningsøvelse.

Back to Top

Kommunikation

Første del af opgaven er at afkode (lytte og forstå) statsministerens tale, dette kan efterfølges af gruppearbejde, hvor deltagerne fremdrager de væsentligste emner, som statsministeren har valgt at inddrage i sin tale. Der kan også i grupper eller på klassen debatteres hvilke emner, der måske ikke kom med i talen - og hvorfor.

Afslutningsvis kan hver gruppe forberede en alternativ nytårstale, som fremføres for klassen.

Back to Top

Kognition

Opgaven efter arbejdet med afkodning af talen lægger op til en analyse af talens indhold som indebærer både lavere og højere ordens tænkning LOTS og HOTS.

Der er to mål med opgaven:
1. Forståelse af talens indhold og at kunne gengive denne (LOTS)
2. At kunne afkode budskaberne og forholde sig kritisk til indholdet (HOTS)

Back to Top

Kompetencer

Deltagerne opnår at kunne afkode politiske budskaber i en nytårstale og at kunne forholde sig kritiske til talens emner.

Back to Top

Samfund

I Danmark det en tradition, at statsministeren i forbindelse med nytåret holder en nytårstale, som bliver transmitteret i radio og tv.

Det var statsminister Thorvald Stauning, der holdt den allerførste nytårstale i 1940. Det var dog først fra 1946, at det blev en fast opgave for statsministeren at holde nytårstale. 

Frem til 1959 blev talerne udelukkende transmitteret i radioen. Fra 1961 (i 1960 var der pga. af sygdom ingen nytårstale) transmitteredes talerne både i radio og tv.

Back to Top

Gå til enheden: http://multidict.net/cs/8108

Vejledning til risikovurdering ved elarbejde under spænding

Brugerens forventede sproglige niveau

B2-C1

Back to Top

Beskrivelse

Dette unit er baseret på en video "Vejledning til risikovurdering ved elarbejde under spænding", udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen og TEKNIQ i samarbejde med Dansk Elforbund. Videoen viser overvejelser, man skal gøre sig inden arbejde på en eltavle.

Back to Top

Indhold

Dette unit er forberedt til brug på tekniske skoler eller til individuel læring om sikkerhed. Opgaven viser nogle vigtige vurderinger der skal tages før arbejde på eltavler under spænding. Efter arbejdet med video og tekst er der oplæg til opgaver og tests blandt andet fra Safety4El projektet.

Back to Top

Kommunikation

Første del af opgaven er at afkode (lytte og forstå) sikkerhedsmæssige aspekter i arbejdet med eltavler under spænding, dette kan efterfølges af en lille opgave laver med learningapps og et oplæg til gruppearbejde, hvor resultaterne fremlægges for hele klassen.

Back to Top

Kognition

Opgaven efter arbejdet med afkodning af indholdet i tekst og video lægger op til en analyse af risici ved arbejde under spænding, som indebærer både lavere og højere ordens tænkning LOTS og HOTS.

Der er to mål med opgaven:
1. Forståelse af tekstens indhold og at kunne gengive denne (LOTS)
2. At kunne overføre situationen, som gennemgås, til personlige erfaringer og at indse, hvor nødvendigt det er med en grundig risikovurdering, før et arbejde påbegyndes(HOTS)

Back to Top

Kompetencer

Deltagerne opnår færdigheder i at foretage vurderinger af sikkerhed ved arbejde under spænding. Sproglige kompetencer styrkes med elfaglige begreber og samtaler om sikkerhed i klassen.

Back to Top

Samfund

.Det er obligatorisk for elektrikere at få vejledning og instruktion om sikkerhed ved arbejde under spænding. I Danmark har der indtil 2018-2019 været en lov om dette "L-AUS" denne er nu afløst af internationale regler, som skal sikre at elektrikeren har de fornødne færdigheder og instrueres ved nye arbejdssituationer.

Back to Top

Gå til enheden: http://multidict.net/cs/8199

Montering af et stik

Brugerens forventede sproglige niveau

A2

Back to Top

Beskrivelse

Denne enhed benytter en ældre video, som viser, hvordan man monterer et britisk stik. Stikketr ser anderledes ud end et dansk, men processen er den samme. Selvom den praktiske opgave er ganske enkel, så indgår der omkring 20 faglige gloser, så ved første øjekast er teksten svær, men strukturen er ganske enkel og bygger på instruktioner/bydeform

 

Back to Top

Indhold

Denne opgave kan med fordel indgå i et "task based" forløb, hvor tekst, video, og opgaverne fungerer som en pre-task efterfulgt af pararbejde, hvor eleverne skiftevis instruerer hinanden i at montere et stik.

Opgaverne efter tekst og video er lavet med https://learningapps.org/ og indsat i Clilstore ved at vælge "indsæt/ret medier" og derefter indsætte "embed" koden med "Integrer" se herunder:

Back to Top

Kommunikation

Den sproglige del af opgaven er baseret på at give og modtage instruktion (imperativ/bydeform) og er ganske enkel. Der indgår omkring 20 faglige gloser (f.eks. bidetang, sikringer, aflastningsbøjle), disse er nye for mange elever uanset herkomst.

Back to Top

Kognition

Opgaven efter arbejdet med afkodning af indholdet i tekst og video lægger op til en analyse af risici ved arbejde under spænding, som indebærer primært lavere ordens tænkning LOTS.

Der er to mål med opgaven:
1. Forståelse af tekstens indhold og at kunne gengive denne.
2. At kunne overføre situationen, til aktivt at montere et stik efter en instruktion og derfeter selv at instruere en anden i at montere et stik.

Back to Top

Kompetencer

Der er vigtige eltekniske kompetencer indbygget i dette unit, på overfladen er det en simpel øvelse, men langt de fleste vil i løbet af tilværelsen komme til at montere stik (og forlængerled) - og det er vigtigt at gøre dette korrekt, så eksempelvis ledningen ikke kan trækkes ud af stikket og at der ikke er mulige kortslutninger når stikket anvendes.

Back to Top

Samfund

Mange personer vil købe forlængerledninger i et supermarked, men i de fleste tilfælde er de for lange og skal afkortes, at gøre dette på en forsvarlig måde er en nødvendig færdighed for alle i samfundet. Mange brande skyldes dårlige installationer og stik, hvor ledningerne ikke er fastgjort ordentlig og med risiko for kortslutning mellem lederne, er en del af denne statistik.

Et skrækkelig eksempel på en montage, som kan sætte huset i flammer

Back to Top

Gå til enheden: http://multidict.net/cs/8201

Flyde/synke forsøg

Brugerens forventede sproglige niveau

A1

Back to Top

Beskrivelse

I dette forløb skal vi arbejde med natur og teknologi forløbet “flyde-synke”. Eleverne skal gennem forsøg lære om hvilke materialer der flyder og hvilke der synker.

Back to Top

Indhold

Eleverne skal gennem forsøget lære om hvilke materialer der flyder og hvilke der synker. De skal gætte og efterfølgende afprøve om de har gættet rigtigt.

Back to Top

Kommunikation

Eleverne lærer nye begreber omkring materialer samt får en bedre forståelse af begreberne flyde og synke.

Back to Top

Kognition

Eleverne skal kunne drage konklusioner omkring hvilke materialer der kan flyde og hvilke der synker og lave huskeregler for dette.

Back to Top

Kompetencer

Eleverne bliver bedre til at kunne gennemføre eksperimenter ud fra en kort beskrivelse samt kan forklare begreberne flyde og synke. De lærer at drage konklusioner ud fra deres observationer i forsøgene og lave generaliseringer.

Back to Top

Samfund

Vi arbejder med dette emne for at eleverne får en bedre forståelse af de materialer der omgiver dem og lærer om disse karakteristika ift. vand. Det er vigtigt at eleverne har en forståelse for hvilke materialer der er gode når man skal bygge ting der skal holde sig flydende.

Back to Top

Gå til enheden: http://multidict.net/cs/8227

Programmer et lyskryds

Brugerens forventede sproglige niveau

A2

Back to Top

Beskrivelse

I denne unit arbejder eleverne med programmering. De skal bruge deres forståelse af et lyskryds til selv at efterligne dens funktion. Der er øvelser hvor de træner at aflæse om dioderne er tændt eller slukkede.

Back to Top

Indhold

Eleverne skal blive bedre til brik-programmering og lære at være opmærksomme på om de har tændt eller slukket for portene. De lærer at forbinde LED’erne i kredsløb til Microbitten så de kan styre dem ved hjælp af programmeringen.

Back to Top

Kommunikation

Eleverne lærer begreber der relaterer sig til programmering og arbejdet med Microbits. De skal kunne forklare andre hvordan deres lyskryds virker og hvordan de har programmeret det.

Back to Top

Kognition

I dette forløb skal eleverne bruge deres viden om hvordan et lyskryds arbejder og bruge det i deres egen programmering.  De skal kunne planlægge de forskellige trin i programmeringen og holde styr på hvilke LED’er der skal lyse hvornår.

Back to Top

Kompetencer

Eleverne skal kunne forklare hvordan deres programmering er bygget op og hvordan den virker. Eleverne skal kunne forbinde LED’erne rigtigt til microbitten og kende begreberne katode og anode.

Back to Top

Samfund

Eleverne vil få en bedre forståelse af hvordan byplanlægningen fungere og hvad der kræves af overvejelser for at lave et lyskryds der effektivt kan styre trafikken.

Back to Top

Gå til enheden: http://multidict.net/cs/8444

Regnehistorier

Brugerens forventede sproglige niveau

A1

Back to Top

Beskrivelse

 denne unit lærer eleven at genkende matematikke i forskellige historier fra hverdagen og de skal selv opfinde regnehistorier. 

Back to Top

Indhold

Eleverne skal arbejde med små situationer fra hverdagen og finde matematikken i dem. De skal bruge deres viden om addition og subtraktion, når de selv skal lave regnehistorier.

Back to Top

Kommunikation

Eleverne skal vise at de har forstået addition og subtraktion ved at finde på regnehistorier som giver mening - både i forhold til selve historien men også i forbindelse med regnearten.

Back to Top

Kognition

Eleverne skal gennem historier vise, at de har forstået addition og subtraktion. I historierne skal de give relevante oplysninger og stille et spørgsmål som kan besvares ud fra historien.

Back to Top

Kompetencer

Eleverne kan opbygge historier der giver mening.

Eleverne kan genkende matematikken i deres hverdag.

Back to Top

Samfund

Eleverne kan genkende situationer fra deres hverdag hvor matematik kan hjælpe dem til en løsning.

Back to Top

Gå til enheden: http://multidict.net/cs/8445

Eventyret om de tre Bukke Bruse

Brugerens forventede sproglige niveau

A1

Back to Top

Beskrivelse

Eleverne skal arbejde med et eventyr hvor de skal finde de klassiske eventyrtræk. De skal bruge de klassiske eventyrtræk og kontraktmodellen til at analysere eventyret. Til sidst skal de digte deres eget eventyr ud fra deres viden om eventyr.

Back to Top

Indhold

Eleverne skal arbejde med eventyrgenren ud fra eventyret De tre små Bukke Bruse. De bliver præsenteret for de klassiske eventyrtræk og kontraktmodellen. De skal bruge dem til at analysere eventyret.

Back to Top

Kommunikation

Eleverne skal i par kunne analysere eventyret ved hjælp af de klassiske eventyrtræk. De skal kende eventyret så godt at de gengive det som tegneserie. Eleverne skal tale sammen om hvad deres fælles eventyr skal indeholde.

Back to Top

Kognition

Eleverne skal kunne gengive de 9 eventyrtræk.

Eleverne skal kunne bruge kontraktmodellen til at analysere eventyret.

Eleverne skal blive bedre til at kunne genkende eventyr når de hører et.

Back to Top

Kompetencer

Eleverne bliver bedre til at genkende de klassiske eventyrtræk. 

Eleverne lærer at bruge kontraktmodellen på et kendt eventyr.

Eleverne skal selv kunne digte et eventyr hvor de indarbejder de eventyr trækkene.

Back to Top

Samfund

Eventyr er en vigtig del af vores fælles kultur. Eleverne skal derfor kende til eventyrgenren samt hvad der kendetegner denne genre.

Back to Top

Gå til enheden: http://multidict.net/cs/8498

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein..