Sprogundervisning med udnyttelse af informationsteknologi

Der har siden starten af firserne været mange forsøg herhjemme på at anvende computere i sprogundervisning, forsøgene har dog ikke haft den store afsmittende effekt på kolleger landet over. Denne mangel på succes skyldes faktorer som manglende pædagogisk sammenhæng i forsøgene, computere som har været mere end svære at anvende og ikke mindst manglende adgang til computere.

Jeg vil i denne lille artikel prøve at vise en dansk model for anvendelse af IT. Vi har i vores sprogundervisning en tradition for at lægge vægten på de kommunikative færdigheder samt ikke mindst interaktionen mellem lærer/elev samt elev/elev. Det ligger os stadig fjernt at lade computeren overtage en af disse roller i en slags "surrogatkommunikation". Det vil heller ikke tjene noget formål at lade en computer til 12.000 kroner erstatte et øvehæfte til 25 kroner. Hvis computere skal anvendes i sprogundervisningen må det være en forudsætning at de kan bidrage med noget væsentligt til denne. I mit eksempel skal computerne hverken bidrage som mål eller metode, men de skal formidle en del af indholdet til undervisningen. (Jeg vil i øvrigt selv i den nære fremtid forsøge mig med en integration af grundfagene informationsteknologi og engelsk - her bliver computeren eller viden om denne et af målene for undervisningen, men mere herom senere.)

Jeg vil prøve at vise nogle af de muligheder der findes for at finde relevante og opdaterede materialer gennem Internettet til brug i et temabaseret forløb. Rent faktisk kunne det alt sammen udskrives af læreren og udleveres til eleverne i klassen, men i eksemplet vil jeg forudsætte at der er adgang til en eller flere computere.

Et af problemerne i anvendelse af Internettets WWW (World Wide Web) er den hastighed hvormed tingene ændrer sig eller forsvinder på nettet. Den velforberedte lærer bør derfor altid have gennemprøvet sine "links" (adresserne på Internettet, de såkaldte URLs). Det er også min erfaring at et temabaseret forløb, hvor eleverne skal hente information gennem Internettet, fungerer bedst hvis alle adresser er gjort klar af læreren på forhånd, dette betyder at eleverne ikke selv skal søge efter disse adresser, der spares derved masser af tid som kan udnyttes til det egentlige nemlig sprogundervisningen!

Et lille sidespring inden eksemplet: Ofte har eleverne undervejs brug for at anvende en ordbog, jeg kan her anbefale en elektronisk ordbog på Internettet nemlig "Merriam Webster" denne findes på adressen http://www.m-w.com

Når jeg skal afprøve en ordbog forsøger jeg altid med ordet "transducer" Prøv selv med en af dine egne ordbøger! Merriam Webster giver svaret: "a device that is actuated by power from one system and supplies power usually in another form to a second system <a loudspeaker is a transducer that transforms electrical signals into sound energy>" Imponerende af en gratis ordbog, ik'?

Men tilbage til et temabaseret undervisningsforløb:

Ideer til temaer kan findes på adressen: http://www.tcom.ohiou.edu/OU_Language/project/euthanasia.html Her finder man emner som abortion, euthanasia, aids, environment, death penalty, education, human rights, gun control, ......

Som eksempel tager jeg fat i temaet "Euthanasia" Fra ovennævnte adresse har jeg fundet frem til adressen http://www.tcom.ohiou.edu/OU_Language/project/euthanasia.html Ved hjælpe af denne adresse udvælger jeg nogle adresser som eleverne kan benytte. Adresserne udskrives til eleverne sammen med opgaveformulering, "Hints For Teamwork", " Activity Log", "Language" og "Evaluation":

 

HINTS FOR TEAMWORK: Try to use some of the following hints:

Make sure to divide the Internet research sites equally among team members.
Each team member should record information in the same way.
Check with your team members periodically to exchange information, ideas, and compare progress.
Decide together on the best way to show what you have learned.
Make a place in your journal for questions that come up.
List unfamiliar vocabulary that needs to be clarified.

 

Activity Log:

You should during your work and at the end of every lesson write a journal log covering:

  1. What you did
  2. Where you went (the addresses visited on the web)
  3. What you know
  4. What you want to know
  5. What you have learned

 

Language:

During your work with the texts you are to make a list of sentences, words or phrases that you find "interesting", "impressive" or just "useful".

Resources:

1. Need assistance in writing an essay on euthanasia? Or in making a class presentation about "assisted-suicide"? This Research Center is designed to help you find authoritative information FAST! DeathNET is a multi-level archive with vast amounts of material dealing with "end-of-life" issues - from every point of view:

http://www.rights.org/~deathnet/student.html

2. Euthanasia laws around the world:

http://www.efn.org/~ergo/legal.html

3. A collection of useful links concerning euthanasia:

http://www.efn.org/~ergo/

 

Evaluation

Your grade will be based upon the successful completion and presentation of this project. The following is the method in which you will be graded:

 

Exemplary

 • informative
 • complete
 • thoughtful
 • neat and well organized
 • includes graphics (pictures, graphs, charts, or illustrations) or visual presentation (prepared acting, props, scenery, script)
 • additional effort was made beyond the basic requirements

 

Accomplished

 • clear
 • some details
 • mostly complete
 • organized
 • some graphics or visual presentation

 

Developing

 • brief, somewhat complete
 • lacks details
 • some incorrect or unclear work
 • uninteresting
 • limited graphics or weak visual presentation

 

Beginning

 • incomplete
 • no detail
 • many errors
 • unorganized
 • no graphics or visual presentation

 

Lektionsplan

1a. Hvis jeg har adgang til computere vil jeg lade eleverne arbejde med CD-ROM'en EuroClass som blandt andet indeholder et afsnit om Euthanasia optaget af en dramaklasse fra et college i Maidstone. Til afsnittet hører interaktive tekster, video, glosetræning og indsætningsøvelser. Pris kroner 200 for en CD, ved køb af flere mulighed for rabat! Henvendelse til Kent Andersen, Odense Tekniske Skole telefon 6312 6500. (Nok om reklame for denne gang, sorry!!)

1b. Kort introduktion til temaet med angivelse af tidsfrister og lidt om arbejdsform. Hvis det er en klasse jeg ikke tidligere har kørt temaforløb med vil jeg også gennemgå hvilke forventninger jeg har til deres arbejde og slutprodukt samt hvordan slutproduktet vil blive bedømt.

2. Jeg vil starte med at lade eleverne slå følgende ord op i deres ordbøger. Men såfremt eleverne er on-line på Internettet på ovennævnte adresse kan de blot klikke på ordene og derved få dem forklaret:

coma compassion consent
diagnosis euthanasia homicide
mercy moribund remission
revive suffer suicide
terminal termination vegetative

3. Næste skridt er at eleverne i grupper skitserer hvad de ved om emnet. De skal her prøve at opstille argumenter for og imod Euthanasia.

4. En kort opsummering af gruppernes arbejde, nøgleord skrives på tavle.

5. Hvis klassen ikke tidligere har arbejdet på Internettet vil jeg ved hjælp af en OH vise hvor de skal indtaste adresserne.

6. Eleverne skal nu igang med at orientere sig i stoffet. Det er vigtigt at eleverne udarbejder en journal der viser deres arbejdsform, arbejdsfordeling og resultater.

Gruppernes inddeling og opgaver vil være forskellig fra klasse til klasse, men som et forslag vil det være naturligt at en gruppe koncentrerer sig om eutanasi historisk, en anden skal finde stof og argumenter der taler for eutanasi, en tredje imod eutanasi, en fjerde skal se på love om eutanasi internationalt, en femte skal finde eksempler på personhistorier vedrørende eutanasi. Der er selvfølgelig flere muligheder.

7. Aflevering og fremlægning af resultater:

Det færdige arbejde kan i skriftlig form have to muligheder: Enten har eleverne omskrevet teksterne / lavet referat af disse eller som anden mulighed opstillet teksterne med samhørende elevforklaringer, der afspejlet at de har forstået indholdet.

Den mundtlige fremlægning kan også gøres på flere måder: Jeg ville foretrække at grupperne arrangerede en høring i klassen hvor de enkelte elever påtog sig "rollerne" som for eller imod Euthanasia, ordstyrer / indpisker og nogle elever som ekspertvidner. Alt vil afhænge af klassens modenhed, arbejdsmoral og generelle indstilling!

8. Sproglig efterbehandling:

Til den sproglige efterbehandling arbejdes der med de sætninger, ord og vendinger som eleverne har nedskrevet i forbindelse med "Language".

9. Evaluering:

Til bedømmelse af elevens arbejde anvendes det udleverede skema "Evaluation". Der bør være tale om en helhedsevaluering der også tager højde for proces og indhold.

 

Kilder:

Forskellige foredrag på TESOL 98 specielt en stor tak til Erik B. Johansen, Oxnard Union High School District, CA.

The Language Plaza. Besøg mit Plaza på adressen http://lang.ots.dk

 

Evaluering:

Den pædagogiske ide til denne evalueringsformen er kopieret fra adressen:

http://www.calstatela.edu/academic/tesol/score.html

 

Hints for teamwork:

Kopieret fra adressen: http://www.calstatela.edu/academic/tesol/team.html

N.B. Mangler du tekster til undervisningen så finder du på følgende adresse mere end 2000 tekster, bøger og artikler klar til at hente fra Internettet:

http://www.lib.ncsu.edu/staff/morgan/alex/alex-index.html

Og her er en adresse med stof og aktiviteter aktuelt for erhvervsskoler: http://www.capecod.net/schrockguide/vocation.htm

Prøv også den elektroniske værktøjsliste på adressen: http://www.bhglive.com/homeimp/docs/v0000036.htm

Husk også at besøge http://lang.ots.dk

Kent Andersen

Ternevej 78 Arbejde: Odense Tekniske Skole

DK 5210 Odense NV Risingsvej 60

e-mail ka@ots.dk 5000 Odense C

Hjemside http://lang.ots.dk Tlf. 6312 6500

Set af: Hit Counter siden 14. april 98