Projekt Euroklasse by Kent Andersen

Projekt "Euroklasse" CD-ROM'en blev produceret med det formål at lave et temaforløb omkring en rejse til Maidstone i England. Forløbet har været afprøvet af såvel en klasse der faktisk tog til Maidstone samt flere klasser der har simuleret en rejse.

CD-ROM'en indeholder foruden beskrivelser af Maidstone og forskellige afdelinger på en teknisk skole i Maidstone en række afsnit om computere, et par afsnit om pubber i England generelt samt to afsnit om abort og medlidenhedsdrab. Samlet er CD-ROM'en en "blandet landhandel", men jeg ønskede at udnytte pladsen på CD-ROM'en og medtog derfor en række opgaver fra andre projekter.

Hvert afsnit starter med en videosekvens eller med en række billeder med kommentar. Både billeder og video følges af undertekster. Brugeren kan til enhver tid standse op og klikke på et hvilket som helst ord i teksten. Dette vil fremkalde en forklaring eller oversættelse af ordet.

Efter at have set video eller billeder kommer brugeren til tekstlæsning. Også her kan der afspilles video så brugeren kan læse med i teksten og samtiding lytte til lydsiden. Igen kan brugeren klikke på alle ordene i teksten

Efter tekstlæsning følger glosetræning. Hvis brugeren har klikket på mere end 12 ord vil disse ord blive trænet først. Der indlæres først fra engelsk til dansk og når programmet registrerer at dette er sket skiftes der til dansk-engelsk glosetræning (aktivt ordforråd). Brugeren kan på et "termometer" aflæse hvornår gloserne beherskes.

Programmet kontrollerer bogstav for bogstav og standser op når et forkert bogstav bruges. Brugeren kan klikke på Hjælp og få hjælp til ordet.

Den sidste opgavetype i hvert afsnit er en indsætningsøvelse, hvor brugeren med musen trækker ordene i højre side ind på deres rette plads i teksten. Ved fejl vises hvilket ord, der skulle have været brugt.

Det er muligt at afspille videosekvensen samtidig med indsættelse af ordene. Der kan klikkes på ordene i højre side hvorefter der gives forklaring eller oversættelse af ordet.

The CD-ROM is currently priced 200 Danish Kroner. If you want to order, please e-mail: ka@ots.dk