Czech videos

 1. VE FIRMĚ / IN THE COMPANY
 2. V RESTAURACI (PLATÍME) / IN THE RESTAURANT: PAYMENT
 3. V RESTAURACI (OBJEDNÁVÁME) / IN THE RESTAURANT: ORDERING
 4. V NEMOCNICI / IN THE HOSPITAL
 5. V HOTELU (CHECK OUT) / IN THE HOTEL: CHECK OUT
 6. V HOTELU (CHECK IN) / IN THE HOTEL: CHECK IN
 7. V BANCE / IN THE BANK
 8. V BANCE (MĚNÍME SI PENÍZE) / IN THE BANK: CHANGING THE MONEY
 9. Taxi
 10. NAKUPOVÁNÍ (PTÁME SE NA ZBOŽÍ) / SHOPPING: ASKING ABOUT GOODS
 11. NA NÁDRAŽÍ (KUPUJEME SI JÍZDENKU) / AT THE RAILWAY STATION: BUYING A TICKET
 12. NA LETIŠTI – PROBLÉM SE ZAVAZADLEM / AT THE AIRPORT: PROBLEM WITH THE LUGGAGE
 13. NA LETIŠTI – CHECK IN / AT THE AIRPORT: CHECK IN
 14. CESTA Z LETIŠTĚ DO CENTRA / AT THE AIRPORT: THE JOURNEY FROM THE AIRPORT TO THE CITY
 15. JAK SE ZEPTAT NA CESTU / ASKING THE WAY
 16. INTERVIEW
 17. VÍCEJAZYČNÍ PTÁČCI / MULTILINGUAL BIRDS
 18. TELEFONÁT / PHONE CALL
 19. ZPĚV / A SONG
 20. KOLEGOVÉ / COLLEAGUES

VE FIRMĚ / IN THE COMPANY

 

CEFR rating:  A2

Summary: A short dialogue between a receptionist and a visitor to a company.

Shrnutí: Krátká konverzační situace v podobě dialogu mezi recepční a návštěvníkem ředitele firmy.

Download transcriptions with translations

Back to Top

V RESTAURACI (PLATÍME) / IN THE RESTAURANT: PAYMENT

CEFR rating:  A2 

Summary: A short conversation taking place in a restaurant between staff and customer.

Shrnutí: Krátká konverzační situace objednávání v restauraci v podobě dialogu mezi obsluhou a hostem firmy.

Download transcriptions with translations

Back to Top

V RESTAURACI (OBJEDNÁVÁME) / IN THE RESTAURANT: ORDERING

CEFR rating:   A2 

Summary:A short dialogue between staff and customer of restaurant.

Shrnutí: Krátká konverzační situace placení v restauraci v podobě dialogu mezi obsluhou a hostem firmy.

Download transcriptions with translations

Back to Top

V NEMOCNICI / IN THE HOSPITAL

 

CEFR rating:   A2 

Summary: A short conversation between a doctor and a patient in hospital.

Shrnutí: Krátká konverzační situace v podobě dialogu mezi pacientem a zdravotní sestrou v nemocnici.

Download transcriptions with translations

Back to Top

V HOTELU (CHECK OUT) / IN THE HOTEL: CHECK OUT

CEFR rating:  A2 

Summary: A short conversation about a check out in a hotel in the form of dialogue between a receptionist and customer.

Shrnutí: Krátká konverzační situace odhlášení se z pobytu v hotelu (check out) v podobě dialogu mezi hotelovým recepčním a návštěvnicí hotelu firmy.

Download transcriptions with translations

Back to Top

V HOTELU (CHECK IN) / IN THE HOTEL: CHECK IN

CEFR rating:   A2 

Summary: A short conversation about hotel check-in in the form of dialogue between a receptionist and customer.

Shrnutí: Krátká konverzační situace přihlášení se k pobytu v hotelu (check in) v podobě dialogu mezi hotelovým recepčním a návštěvnicí hotelu firmy.

Download transcriptions with translations

Back to Top

V BANCE / IN THE BANK

CEFR rating:  A2 

Summary: A short conversation between a bank clerk and client in a bank.

Shrnutí: Krátká konverzační situace zakládání bankovního účtu v podobě dialogu mezi zákazníkem banky a bankovní úřednicí.

Download transcriptions with translations

Back to Top

V BANCE (MĚNÍME SI PENÍZE) / IN THE BANK: CHANGING THE MONEY

CEFR rating:  A2 

Summary: A short conversation between a bank clerk and client in a bank.

Shrnutí: Krátká konverzační situace zakládání bankovního účtu v podobě dialogu mezi zákazníkem banky a bankovní úřednicí.

Download transcriptions with translations

Back to Top

Taxi

CEFR rating:   A2

Summary: A short conversation in taxi between a taxi driver and customer.

Shrnutí: Krátká konverzační situace dopravování využitím taxi služby v podobě dialogu mezi taxikářem a zákaznicí.

Download transcriptions with translations

Back to Top

NAKUPOVÁNÍ (PTÁME SE NA ZBOŽÍ) / SHOPPING: ASKING ABOUT GOODS

CEFR rating:  A2 

Summary: A short conversation between a shop assistant and customer in a mall.

Shrnutí: Krátká konverzační situace nakupování oblečení v obchodě v podobě dialogu mezi zákazníkem obchodu a prodavačem.

Download transcriptions with translations

Back to Top

NA NÁDRAŽÍ (KUPUJEME SI JÍZDENKU) / AT THE RAILWAY STATION: BUYING A TICKET

CEFR rating:  A2 

Summary: A short conversation station between an ATM and customer at the train.

Shrnutí: Krátká konverzační situace kupování jízdenky v automatu na nádraží v podobě dialogu mezi cestujícím a interaktivním automatem.

Download transcriptions with translations

Back to Top

NA LETIŠTI – PROBLÉM SE ZAVAZADLEM / AT THE AIRPORT: PROBLEM WITH THE LUGGAGE

CEFR rating:  A2 

Summary: A short conversation about a damaged baggage claim in the form of dialogue between a passenger and an airline operator at the airport.

Shrnutí: Krátká konverzační situace reklamace rozbitého zavazadla na letišti v podobě dialogu mezi cestujícím a obsluhou letiště.

Download transcriptions with translations

Back to Top

NA LETIŠTI – CHECK IN / AT THE AIRPORT: CHECK IN

CEFR rating:  A2

Summary: A short conversation about a check-in between a passenger and staff at the airport.

Shrnutí: Krátká konverzační situace odbavení na letišti v podobě dialogu mezi cestujícím a obsluhou letiště.

Download transcriptions with translations

Back to Top

CESTA Z LETIŠTĚ DO CENTRA / AT THE AIRPORT: THE JOURNEY FROM THE AIRPORT TO THE CITY

CEFR rating:  A2

Summary: A short conversation about getting information about transportation options from the airport to the city centre in the form of a dialogue between the passenger and the airport staff.

Shrnutí: Krátká konverzační situace získávání informací o možnostech dopravy z letiště na letišti v podobě dialogu mezi cestujícím a obsluhou letiště.

Download transcriptions with translations

Back to Top

 JAK SE ZEPTAT NA CESTU / ASKING THE WAY

CEFR rating:  A2 

Summary: A short conversation on the road in the form of a dialogue between a tourist and passers-by.

Shrnutí: Krátká konverzační situace dotazování se na cestu v podobě dialogu mezi turistou a kolemjdoucím.

Download transcriptions with translations

Back to Top

INTERVIEW

CEFR rating:  B1 

Summary: Video was created for the PopuLLar project - motivating secondary school students to learn languages ​​through their music. This is an interview with the students who participated in the project. They are asked about how they reflect the project work. Video can be also used for the purpose of creating language teaching units.

Shrnutí: Video bylo vytvořeno v rámci projektu PopuLLar - Motivating secondary school students to learn languages through their music. Jedná se o interview se studenty, kteří se na projektu podíleli, kde jsou dotazováni na jejich názory ohledně práce na projektu. Video lze dále využít i pro účely vytváření jazykových výukových jednotek.

Download transcriptions with translations

Back to Top

VÍCEJAZYČNÍ PTÁČCI / MULTILINGUAL BIRDS

CEFR rating:  A1 

Summary: Video was created for Multilingual Families - European Education Project. It is a short animation with phrases for small children in four languages ​​- Czech, Slovak, English and French. Video can be also used for the purpose of creating language teaching units.

Shrnutí: Video bylo vytvořeno v rámci projektu Multilingual Families - European Education Project. Jedná se o krátkou animaci s frázemi pro malé děti ve čtyřech jazycích – češtině, slovenštině, angličtině a francouzštině. Video lze dále využít i pro účely vytváření jazykových výukových jednotek.

Download transcriptions with translations

Back to Top

TELEFONÁT / PHONE CALL

CEFR rating:  A2 

Summary: A short conversation in the form of a dialogue between colleagues when one of them pretends to be ill.

Shrnutí: Krátká konverzační situace v podobě dialogu dvěma kolegy v práci, kdy jeden z nich předstírá nemoc.

Download transcriptions with translations

Back to Top

ZPĚV / A SONG

CEFR rating:  B1

Summary: Video was created for PopuLLar - motivating secondary school students to learn languages ​​through their music. Students made lyrics in their native language within language education and sang the song. Video can also be used for the purpose of creating language teaching units.

Shrnutí: Video bylo vytvořeno v rámci projektu PopuLLar - Motivating secondary school students to learn languages through their music. Jedná se o zpěv písně, kterou si studenti v rámci jazykového vzdělávání pře-textovali do svého rodného jazyka. Video lze dále využít i pro účely vytváření jazykových výukových jednotek.

Download transcriptions with translations

Back to Top

KOLEGOVÉ / COLLEAGUES 

CEFR rating:  A2

Summary: A short conversation in the form of a dialogue between colleagues.

Shrnutí: Krátká konverzační situace v podobě dialogu dvěma kolegy v práci.

Download transcriptions with translations

Back to Top

 

Last edit: June 30, 2015

Disclaimer 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Statistics

Ongoing statistics