Irish videos

 1. Comhrá faoin chluiche ag An Carn / A chat about the game at An Carn community centre
 2. Ag socrú ranganna ceoil ag An Carn / Arranging music classes at An Carn community centre
 3. Comhrá le hoifigeach óige ag An Carn / A chat with a youth officer at An Carn community centre
 4. Na tithe glasa ag An Carn / The Green Houses at An Carn community centre
 5. Ag stopadh sna Tithe Glasa ag An Carn / Staying at the Green Houses at An Carn community centre
 6. Comhrá faoin iomáint in An Carn / A chat about the hurling at An Carn
 7. An Coire ag An Carn / An Coire at An Carn
 8. Oifig an Phoist ag An Carn / The Post Office at An Carn
 9. Comharthaí Bóthair Charn Tóchair / The Roadsigns of Carntogher
 10. Conair Staire Charn Tóchair / Carntogher History Trail
 11. Bealach Dhroim nDamh i gceantar Charn Tóchair / Drumlamph Wood in the Carntogher area
 12. Cillian agus JJ ag an Lá AS ar champas Bhéal Feirste d’Ollscoil Uladh / Cillian and JJ at the AS Study day on Ulster University’s Belfast Campus
 13. Seisiún eolais le Caoimhín ag an Lá AS ar champas Bhéal Feirste d’Ollscoil Uladh / Information session with Caoimhín at the AS Study day on Ulster University’s Belfast Campus
 14. Caint spreagúil ó Lynette Fay / Lynette Fay gives an inspiring speech
 15. Malachy i mbun ranga sa Ghaeltacht / Malachy teaches a class in the Gaeltacht
 16. ‘Pádraig Mac Ruairí’ – Ábhar foghlama do mhic léinn dioplóma in Ollscoil Uladh / ‘Patrick Rodgers’ – Learning material for diploma students in Ulster University
 17. Thelma agus Louise ag dul go Gabhla / Thelma agus Louise go to Gola
 18. Cruinniú Pleanála TG4 / TG4 Planning Meeting
 19. An tAire Nua Gaeltachta i mBialann Ghaeltachta / The new Gaeltacht minister visits a restaurant in the Gaeltacht
 20. ‘Treasa Ní Chonchuir’ – Ábhar foghlama do mhic léinn dioplóma in Ollscoil Uladh / ‘Theresa O Connor – Learning material for diploma students in Ulster University

Comhrá faoin chluiche ag An Carn / A chat about the game at An Carn community centre

CEFR rating:  A2

Achoimre: Pléann Joe agus Gráinne cluiche peile a tharla sa cheantar áitiúil an oíche roimhe

Summary: Joe and Gráinne discuss a football match that took place the previous evening in the local area

Download: transcriptions with translations

Back to Top

Ag socrú ranganna ceoil ag An Carn / Arranging music classes at An Carn community centre

CEFR rating:  A2 

Achoimre: Pléann Niall, Gráinne agus Joe socruithe do ranganna ceoil a bheidh ar siúl ag An Carn

Summary: Niall, Gráinne and Joe discuss arrangments for the forthcoming music classes at An Carn community centre

Download: transcriptions with translations

Back to Top

Comhrá le hoifigeach óige ag An Carn / A chat with a youth officer at An Carn community centre

CEFR rating:  B1 

Achoimre: Labhraíonn Caoimhín, cuairteoir ag An Carn, le duine d’oifigigh óige an ionad faoin obair s’aici

Summary: Caoimhín, a visitor to An Carn, chats to one of An Carn community centre’s youth officers about her work.

Download: transcriptions with translations

Back to Top

Na tithe glasa ag An Carn / The Green Houses at An Carn community centre

CEFR rating:  B1 

Achoimre: Tugann Joe, duine d’oifigigh óige An Carn ar cuairt muid thart ar na Tithe Glasa, an togra is úire ag An Carn.

Summary: Joe, one of the youth officers at An Carn takes us on a tour of the Green Houses, the latest initiative at An Carn

Download: transcriptions with translations

Back to Top

Ag stopadh sna Tithe Glasa ag An Carn / Staying at the Green Houses at An Carn community centre

CEFR rating:  A2 

Achoimre: Pléann Joe, Gráinne agus Niall an t-eispéireas a bhíonn ag cuairteoirí a stopann sna Tithe Glasa.

Summary: Joe, Gráinne and Niall discuss the experience of staying at the Green Houses

Download: transcriptions with translations

Back to Top

Comhrá faoin iomáint in An Carn / A chat about the hurling at An Carn

CEFR rating:  A2 

Achoimre: Sa scannán seo feicimid Gráinne, Joe agus Niall ag caint faoi thicéidí do chluiche ceannais na hiomána.

Summary: In this film we see Gráinne, Joe and Niall talking about getting tickets for the hurling final.

Download: transcriptions with translations

Back to Top

An Coire ag An Carn / An Coire at An Carn

CEFR rating:  B1 

Achoimre: Insíonn Niall dúinn faoin amharclann nua ag An Carn

Summary: Niall tells us about the new theatre at An Carn

Download: transcriptions with translations

Back to Top

Oifig an Phoist ag An Carn / The Post Office at An Carn

CEFR rating:  A2 

Achoimre: Cuireann Niall Aoife, oibrí ag Oifig an Phoist ag An Carn, faoi agallamh.

Summary: Niall interviews Aoife, a worker at An Carn Post Office about its Irish language services

Download: transcriptions with translations

Back to Top

Comharthaí Bóthair Charn Tóchair / The Roadsigns of Carntogher

CEFR rating:  B1 

Achoimre: Sa scannán seo faighimid léargas ar chomharthaí bóthair Charn Tóchair ó Niall

Summary: In this film Niall provides an insight into the roadsigns of Carntogher

Download: transcriptions with translations

Back to Top

Conair Staire Charn Tóchair / Carntogher History Trail

CEFR rating:  B1 

Achoimre: Insíonn Niall dúinn faoin Chonair Staire Charn Tóchair, togra eile de chuid An Carn

Summary: Niall tells us about Carntogher History Trail, another initiative of An Carn community centre

Download: transcriptions with translations

Back to Top

Bealach Dhroim nDamh i gceantar Charn Tóchair / Drumlamph Wood in the Carntogher area

CEFR rating:  A2 

Achoimre: Sa scannán seo faighimid léargas ar an limistéar comhshaoil Droim nDamh i gceantar Charn Tóchair

Summary: In this film we get an insight into the Drumlamph conservation area in the Carntogher area.

Download: transcriptions with translations

Back to Top

Cillian agus JJ ag an Lá AS ar champas Bhéal Feirste d’Ollscoil Uladh / Cillian and JJ at the AS Study day on Ulster University’s Belfast Campus

 

CEFR rating:  A2

Achoimre: Labhraíonn Cillian agus JJ faoin lá AS ar champas Bhéal Feirste

Summary: Cillian and JJ discuss the AS Study day on Ulster University’s Belfast Campus

Download: transcriptions with translations

Back to Top

Seisiún eolais le Caoimhín ag an Lá AS ar champas Bhéal Feirste d’Ollscoil Uladh / Information session with Caoimhín at the AS Study day on Ulster University’s Belfast Campus

CEFR rating:  A2 

Achoimre: Labhraíonn Caoimhín le grúpa mac léinn faoi thréithe an dea-fhoghlaimeora teanga ag an Lá AS ar champas Bhéal Feirste d’Ollscoil Uladh

Summary: Caoimhín speaks to a group of students at the AS Study day on Ulster University’s Belfast Campus

Download: transcriptions with translations

Back to Top

Caint spreagúil ó Lynette Fay / Lynette Fay gives an inspiring speech

CEFR rating:  A2 

Achoimre: Spreagann an craoltóir Lynette Fay daltaí ag an Lá AS ar champas Bhéal Feirste d’Ollscoil Uladh le speis a chur sa teanga taobh amuigh den seomra ranga

Summary: Broadcaster Lynette Fay inspires pupils at the AS Study day on Ulster University’s Belfast Campus to take an interest in Irish outside of the classroom

Download: transcriptions with translations

Back to Top

Malachy i mbun ranga sa Ghaeltacht / Malachy teaches a class in the Gaeltacht

CEFR rating:  A2 

Achoimre: Sa scannán seo chímid Malachy i mbun ranga le grúpa mac léinn ar chúrsa d’aosaigh i nGaoth Dobhair

Summary: In this film we see Malachy teaching a group of students on a course for adult learners in Gweedore

Download: transcriptions with translations

Back to Top

‘Pádraig Mac Ruairí’ – Ábhar foghlama do mhic léinn dioplóma in Ollscoil Uladh / ‘Patrick Rodgers’ – Learning material for diploma students in Ulster University

CEFR rating:  A2

Achoimre: Sa scannán seo déanann Colm Mac Giolla Easpaig aithris ar scéilín a ullmhaíodh do mhic léinn ar chúrsa dioplóma Ollscoil Uladh

Summary: In this film Colm Mac Giolla Easpaig relates a short account which was prepared for students on the diploma course in Ulster University

Download: transcriptions with translations

Back to Top

Thelma agus Louise ag dul go Gabhla / Thelma agus Louise go to Gola

CEFR rating:  A2 

Achoimre: Seo dráma a scríobh agus a léirigh mic léinn ar chúrsa Gaeilge d’aosaigh i nGaoth Dobhair – tá sé bunaithe ar an scannán ‘Thelma and Louise’

Summary: This is a dráma written and staged by students on an Irish course for adult learners in Gweedore – it’s based on the film ‘Thelma and Louise’

Download: transcriptions with translations

Back to Top

Cruinniú Pleanála TG4 / TG4 Planning Meeting

CEFR rating:  A2 

Achoimre: Seo dráma a scríobh agus a léirigh mic léinn ar chúrsa Gaeilge d’aosaigh i nGaoth Dobhair – samhlaítear cruinniú pleanála ag TG4

Summary: This is a dráma written and staged by students on an Irish course for adult learners in Gweedore – it imagines a planning meeting at TG4

Download: transcriptions with translations

Back to Top

An tAire Nua Gaeltachta i mBialann Ghaeltachta / The new Gaeltacht minister visits a restaurant in the Gaeltacht

CEFR rating:  A2 

Achoimre: Seo dráma a scríobh agus a léirigh mic léinn ar chúrsa Gaeilge d’aosaigh i nGaoth Dobhair – déantar ceap magaidh den aire nua Gaeltachta

Summary: This is a dráma written and staged by students on an Irish course for adult learners in Gweedore – a laughing stock is made of the new Gaeltacht minister

Download: transcriptions with translations

Back to Top

‘Treasa Ní Chonchuir’ – Ábhar foghlama do mhic léinn dioplóma in Ollscoil Uladh / ‘Theresa O Connor – Learning material for diploma students in Ulster University

CEFR rating:  A2 

Achoimre: Sa scannán seo déantar aithris ar scéilín a ullmhaíodh do mhic léinn ar chúrsa dioplóma Ollscoil Uladh

Summary: In this film a short account which was prepared for students on the diploma course in Ulster University is related.

Download: transcriptions with translations

Back to Top

Last edit: April 21, 2015

Disclaimer 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Statistics

Ongoing statistics